Uppsamlingskärl för IBC och avtappningsstationer

Uppsamlingskärl för IBC ger en säker invallning av kemikalier enligt rådande miljölagstiftning. Denios konstruerar och producerar anpassade uppsamlingskärl som kombinerar effektiv hantering med perfekt säkerhet, för just dessa produkter.

Uppsamlingskärlen som tillverkas hos Denios har stabil konstruktion och högsta kvalitet. Plastkärlen är testade och godkända för fyrfaldig belastning vilket betyder att de klarar upp till 16 ton last och har ett byggtekniskt godkännande från DIBt.

Stålkärlen har 4 mm. kvalitetsstål vilket gör att rostangrepp aldrig kan gå genom hela stålet. Fogar är dubbelsvetsade och täthetstestade. Allt för att du ska vara säker dagen då olyckan händer.

Hitta rätt uppsamlingskärl

Har du frågor kan du alltid ringa och prata med vår säkerhetsrådgivare tel: 036-39 56 60

Vår kunskap-din säkerhet!

Uppsamlingskärl av plast för IBC
IBC-stationer typ ECO, 2 KTC
IBC-station typ Mono IBC-station typ DUO IBC-station typ R ibc-station typ R IBC-station EURO 2-R
 

Uppsamlingskärl av plast för invallning av IBC

IBC-station från DENIOS tillverkad i miljövänlig polyeten (PE) möjliggör en säker och lagenlig förvaring av IBC. Metallfri  konstruktion ger en absolut korrosionsfri lagring.

  • Hög resistens mot olja, syra, alkalier osv.
  • Kan transporteras med gaffeltruck eller gaffellyftvagn
  • Lämpas även för lagring av fat och andra behållare
  • Kan kombineras som lager- eller avtappningsstation
  • Uppsamlingsvolym upp till 1 100 liter

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt
Uppsamlingskarl och avtappningsstation för IBC av stål
Uppsamlingskarl typ TC-F Uppsamlingskarl typ TC-2A Uppsamlingskarl typ WHW Uppsamlingskarl typ TC-3A
 
 

Uppsamlingskärl av stål

DENIOS uppsamlingskärl av stål är godkända för förvaring av IBC med miljöfarliga brandfarliga ämnen och material.

  • Uppsamlingskar för lagring av upp till 3 IBCs
  • Stabil stålkonstruktion
  • I kombination med avtappningsbockar kan den användas som avtappningsstation
  • Kan transporteras med gaffeltruck eller gaffellyftvagn
  • Finns som tillval med ilägg utav PE för agressiva material

Lämplig för kemikalier i följande klasser

frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt

Mer information om: Uppsamlingskärl för IBC och avtappningsstationer - 

Pressmeddelanden och kundlösningar