Miljöskåp och Kemikalieskåp

 

Miljöskåp och kemikalieskåp för syror och alkalier används vid lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor. Vid förvaring av kemikalier i arbetsmiljö bör du beakta Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker:

 • Förpackningen skall placeras i en anordning som samlar upp eventuellt spill om flaskan skulle spricka.
 • Förpackningarna skall placeras så att en utspilld kemikalie inte kan komma i kontakt med ämnen som medför en reaktionsrisk. Förvaring i olika skåp behövs om reaktionen kan orsaka en allvarlig skada.
 • Kemikalierna skall förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Ventilerade kemikalieskåp

 1. Förvarar du vätskor i öppna förpackningar?
 2. Sker avtappning och påfyllning av kemikalier i skåpet?
 3. Förvarar du ämnen med starka lukter i skåpet?
 4. Finns det risk för att kemikalieskåpet inte klarar ex-zonerna långsiktigt?

Svarar du JA på minst en av frågorna rekommenderar vi dig att installera en fläkt i skåpet. Denios erbjuder som tillval en CE-märkt och EX-klassad anslutningsklar teknisk ventilation.

Miljöskåp och kemikalieskåp finns i flera olika storlekar och utföranden. Längre ner på sidan hittar du en överblick.

För lagring av brandfarliga vätskor direkt vid arbetsplatsen väljer du Denios
Brandsäkra skåp. Alla våra skåp är Klass I-skåp, vilket betyder att de har den högsta skyddsfunktionen och medger lagring av brandfarlig vara både i aerosolburkar och plastflaskor. Brandskyddskåpen är godkända enligt standarden SS-EN 14470-1 och finns med upp till 90 minuters brandmotstånd. Med självstängande dörrar och specialskyddslister som sväller vid brand blir det brandsäkra skåpet en pålitlig partner på arbetsplatsen.

Brandsäkra skåp för kemikalier typ G-1201, G-1201-P
Brandsäkert fatskåp typ Vbf 90.1
Brandklassat Fatskåp typ Vbf 90.2
Brandskåp för förvaring av fat typ Vbf 90.2
Brandsäkert fatskåp typ Vbf 90.2-K
Brandsäkert kemikalieskåp typ GT 1200
Brandsäkert kemikalieskåp typ GA-600-P

Brandsäkra skåp för kemikalier

DENIOS brandsäkra skåp för farliga ämnen tillämpar mycket stränga kvalitetskrav . 

 • Godkända enligt Europastandarden SS-EN 14470-1
 • Först med FM-godkända brandsäkra kemikalieskåp
 • Klass 1-skåp= högsta skyddsfunktionen
 • Högsta brandskyddet i klassen, dvs. 90 minuter.
 • Högvärdiga material används vid tillverkningen
 • Optimalt korrosionsskydd med hjälp av kemikaliebeständig plastbeläggning
 • Golv justerbara i höjdled
 • Självstängande dörrar
 • Special skyddslister som sväller vid brand
 • Ventilationssystem på ovansida skåp
 • Rostfri inredning som tillval

Lämpligt för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt
Kemikalieskåp med integrerade uppsamlingskärl
Kemikalieskåp typ CS

Kemikalieskåp

Vill du lagra miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor och giftiga ämnen i ditt arbetsrum enligt lag? Då rekommenderar vi kemikalieskåp från DENIOS.

 • Golv justerbara i höjdled
 • Pardörrar med säkerhetslås
 • Standard med ventilationsplugg på skåpet
 • Ventilationsset som tillval
 • Lackering i ljusgrått (RAL 7035)

Lämpligt för kemikalier i följande klasser

frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt
Miljöskåp med brandsäker box och integrerade uppsamlingskärl
Miljöskåp Plus med brandsäker box
Miljöskåp med brandsäker box
Miljöskåp för kemikalier med brandsäker box PSM-skåp Plus

Miljöskåp

Riskera inget vid förvaring av miljöfarliga ämnen! Miljöskåp från DENIOS med beprövat uppsamlingskärl erbjuder säkerhet med bra pris/prestanda förhållande.

 • Stabilt skåp med två pardörrar som kan låsas
 • Naturlig ventilation genom ventilationsöppningar i dörren
 • Bottenuppsamlingskar och 2 eller 3 seperata uppsamlingskärl som hyllgolv
 • Anslutningsmöjligheter för frånluftsventilation
 • Som tillbehör, med integrerad säkerhetsbehållare i brandklassad version, typ 30, för förvaring av brandfarliga vätskor

Lämpligt för kemikalier i följande klasser

giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt

Mer information om: Miljöskåp och Kemikalieskåp -