Hyllor för farliga ämnen

När det kommer till förvaring av miljöfarliga ämnen i hyllor kan företag förlita sig på DENIOS AB med sina 25 års erfarenhet inom branschen vad gäller säkerhet vid arbetsplatsen och miljöskydd.
Sortimentet med miljöhyllor och pallställ är omfattande och anpassat för olika användningsområden.

Hyllor för farliga ämnen
Miljöhylla för dunkar och småbehållare
Miljöhylla för säker invallning av kemikalier

Miljöhyllor

Miljöhyllor används där fat och småbehållare med farliga ämnen måste förvaras på ett säkert sätt. Uppsamlingskärl av stål eller polyeten hanterar egenskaperna av de olika ämnen som lagras i behållaren.

 • Bygghylla stapelbar 3gånger
 • Enkelt montage av fathylla
 • Stor variation genom kombination av olika hyllor och kärl
 • Uppsamlingskärl av polyeten eller stål
 • Omfattande sortiment med tillbehör för optimal fathantering

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt
Hyllkar till kemikaliehylla
Hyllkar

Hyllkar och golvkar för hyllställ

Hyllkar av stål eller plast finns i två versioner, för att ställa in i hyllan eller som golvkar. Det går enkelt att komplettera befintliga hyllsystem på ett ekonomiskt och lagenligt sätt.

 • Hyllkar av stål för lagring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen
 • Hyllkar av polyeten för lagring av syror och alkalier
 • Hyllkar för alla standard hyllbredder
 • Gallerdurk av antingen förzinkat stål eller PE.
 • Vi rådger dig gärna för att kunna hitta den optimala storleken

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar
oxiderande
frätande
giftig
hälsofara
hälsoskadligt
miljöfarligt
Miljöhylla, pallhylla med uppsamlingskärl

Pallställ med uppsamlingskärl

Pallställ från DENIOS sparar plats, reducerar processtider, förbättrar arbetsprocesser och ökar därmed produktiviteten.

 • Anpassade uppsamlingskärl uppfyller lagkraven
 • Skruvlöst pluggsystem med färdigmonterade stödramar
 • Kombi-hyllor kan kombineras och utökas efter önskan
 • Stående och liggande fatlagring gör IBC-lagring möjlig
 • Som tillbehör kan plastilägg väljas för förvaring av frätande ämnen

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt

Mer information om: Hyllor för farliga ämnen - 

Infomaterial och broschyrer

Du kanske även är intresserad av