Golvelement och arbetsgolv

När kemikalier lagras kan oönskade spillolyckor uppstå vid omfyllning eller avtappning. Även den minsta mängden kan få en dyr sanering som följd. Med golvelement från DENIOS vallar du in ett helt rum eller delar av ett rum. Med invallningen av kemikalierna blir rummet snabbt godkänt för förvaring av miljöfarliga vätskor.

Bottenelement av stål, monteringshöjd 123 mm
Bottenelement av stål, monteringshöjd 123 mm

Golvelement i stål

DENIOS golvelement av stål är godkända för förvaring av kemikalier och brandfarliga ämnen.

  • Bygghöjd 78 - 123 mm
  • Uppfyller alla krav enligt miljöbalken
  • Bärkraft 5 000kg/m², hjulbärkaft upp till 2 000kg
  • Uppsamlingskar av förzinkat stål, med löstagbar varmförzinkad gallerdurk
  • Finns även rostfritt stål

Lämplig för farliga ämnen i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt
Golvelement i plast
Golvelement i plast

Golvelement i plast

DENIOS golvelement av plast kommer till insats när det krävs hög resistens mot syror, alkalier och oljor vid omfyllningar eller avtappningsarbeten.

  • Extra lågt utförande
  • Avtätning av större ytor vid sammanlänkning av flera element
  • Dubbelsidigt uppsamlingskarl av polyeten (PE)
  • Gallerdurk av antingen förzinkat stål eller PE.

Lämplig för farliga ämnen i följande klasser

frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt

Mer information om: Golvelement och arbetsgolv - 

Infomaterial och broschyrer

Pressmeddelanden och kundlösningar