Hantering av gasflaskor

Säker transport av gasflaskor, inom och utanför arbetsplatsen är lika viktigt som att lagra gasflaskor på rätt och riktigt sätt. Som specialist inom området hantering av farliga ämnen har DENIOS utvecklat ett beprövat produktprogram för säker gashantering.

Det finns särskilda säkerhetskrav för transport av gasflaskor eftersom gas är farligt gods. Gasflaskan är ett säkert emballage för gas -men bara om det transporteras på rätt sätt.

För gastransport inom arbetsplatsen tänk på följande:

  • En gasflaska väger lika mycket som ett barn eller en vuxen. Därför skall den transporteras ordentligt fastspänd- precis som du.
  • Förankra gasflaskan väl med spännband på ändamålsenlig gasvagn.
  • Skydda gasflaskans ventil eftersom den är känslig för tryck och slag. En oskyddad ventil kan lätt skadas eller öppnas. Om brännbar gas läcker ut kan den orsaka explosion och brand vilket kan skada både människa och miljö.
  • Gasflaskorna skall skyddas mot påkörning och annan farlig mekanisk påverkan.

För gastransport utanför arbetsplatsen:

Klicka på länken för listan:Vid gaslagring bör du ta hänsyn till följande 10 punkter.

Vill du ha hjälp med att välja rätt produkt? Använd dig av hjälpen i vår webbshop eller ring 036-39 56 60 och tala med våra säkerhetsrådgivare - Vi ger dig gärna råd för en ansvarsfull hantering av farliga ämnen.

Ta vara på utbudet och kunskapen hos en tillverkare.

Gasvagn för två gasflaskor.
Vagnar för gasflaskor GFR-L
Gasvagn för en gasflaska, BK-60
Pall för säker transport av gasflaskor med truck
Ställning för gasflaskor med säkringskedja
Ställning för gasflaska av stål
Gasvagn av PE
Vägghållare för gasflaska, WH 320-S
Vägghållare för gasflaskor, WH 3-P
Ställning för förvaring av gasflaskor av PE
Gaskärra av PE med stödhjul
Ställning för gasflaskor av PE
 
 

DENIOS produkter för hantering av gasflaskor är ergonomiskt utformade för maximal säkerhet för anställda på arbetsplatsen. De förenklar och underlättar i de vardagliga arbetsprocesserna.

  • Gasflaskvagn av metall eller plast
  • Gasflaskställning för gaffeltruck
  • Mobil gasflaskpall
  • Väghållning
  • Stativ för gasflaskor

Mer information om: Gasflaskor- förvaring och hantering - Hantering av gasflaskor

Lämplig för farliga ämnen i följande klasser

Hälsofara