Gasskåp och gascontainer

DENIOS tillverkar gasskåp och gascontainrar för inomhus eller utomhusbruk.  Eftersom gasflaskor är förknippade med en hög risk är det extremt viktigt att de lagras på rätt sätt. DENIOS produkter uppfyller de aktuella lagkraven såsom tillräcklig ventilation och skydd mot obehöriga på ett tillförlitligt sätt. 

Oavsett var du placerar ditt gasskåp, om du har tillräckligt säkerhetsavstånd till olika risker eller inte, erbjuder DENIOS anpassade produkter som passar just dina behov.

Följ länken för 10 goda råd för säker gaslagring:Vid gaslagring bör du ta hänsyn till följande.

Vill du ha hjälp med att välja rätt produkt? Använd dig av hjälpen i vår webbshop eller ring 036-39 56 60 och tala med våra säkerhetsrådgivare - Vi ger dig gärna råd för en ansvarsfull hantering av farliga ämnen.

Ta vara på utbudet och kunskapen hos en tillverkare.

Skåp för gasflaskor typ GS 305
Gasflasklager F30 typ GFB 314
Gasskåp typ FGF 1602
Gasskåp typ ST 10
Container för gasflaskor MDC 210
Gasskåp typ ST 23
Gasflaskcontainer 20-40
Gasskåp typ LG
Gasskåp typ LG
 

DENIOS Gasskåp och gascontainrar erbjuder en kompakt lösning för lagring inom- och utomhus. Vi har alternativen:

  • Gasskåp för uppställning utomhus
  • Gasskåp för en kompakt utomhuslagring
  • Gasskåp för inomhus- och utomhusförvaring
  • Gasskåp för pallagring
  • Gascontainer med stor lager kapacitet

Mer information om: Gasflaskor- förvaring och hantering - Gasskåp och gascontainer

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Hälsofara

Du kanske även är intresserad av