Fathantering - Fatvagn, fatlyftare, fattång

DENIOS har tillverkat produkter för säker hantering av farligt ämnen i mer än 25 år. Särskilt stort fokus har system för smidig och säker fathantering. I produktutbudet finns:

Produkter från DENIOS som kännetecknas av hög funktionalitet och därmed säkerställer optimal säkerhet för människa och miljö.

Fatlyftningskedja för stående fat
Fatgreppare Typ SH 1
Kombinations av fatlyft och fatvändare Typ HW
Fattång Typ FZ 900
Fatkärra och fatlyft kombinerat Typ FTH 1
Spännklogripare för plastfat
Fatkärra av stål för 200-liters fat
Fatgreppare Typ P 500
Fatgreppare Typ P 360
Mobil fatlyft typ Servo FH 60 och FH 200,brett hjulavstånd
Fatvagn av plast Poly200 D
Fatvagn av plast Poly200 S, med körhandtag
 

Miljöfarliga och brandfarliga ämnen lagras ofta i fat och måste transporteras, även fyllning och tappning av vätskor utförs från fat. DENIOS utvecklar och tillverkar en mängd olika produkter för olika moment inom säker fathantering - lyft, vändning, tömning eller transport:

Mer information om: Fathantering, behållare och tillbehör - Fathantering - Fatvagn, fatlyftare, fattång