Fat, IBC , säkerhetskannor och dunkar

Alla som hanterar kemikalier måste ha tillräckliga kunskaper om de använda produkternas egenskaper för att kunna vidta de skyddsåtgärder som krävs för säker kemikaliehantering.

När du ska välja förvaringsbehållare stålfat, plastfat, oljefat, IBC, dunk, säkerhetsbehållare eller dylikt till kemikalier, miljöfarliga ämnen eller brandfarliga ämnen bör du ta följande i beaktande:

  1. För att klara en säker hantering av kemikalier måste den aktuella förpackningen anpassas efter innehållet.
  2. Om kemikalien hälls upp i mindre brukningskärl på arbetsplatsen måste den märkas med namn, farosymbol och varningstext för att risken för förväxlingar ska bli så liten som möjligt.
  3. Förvaringsplatsen måste anpassas efter typen av förpackning. Skydd mot läckage till omgivningen och hänsyn till påkörningsrisken måste tas i beaktande.
  4. Risker vid samförvaring av olika kemikalier måste beaktas.

Hos DENIOS hittar du ett brett utbud av förvaringsbehållare för kemikalier.

Säkerhetsbehållare av rostfritt stål
Rostfri dunk med skruv lock och dumpventil
Säkerhetsbehållare med tappningskran
IBC standard container med träpall
Fat med lock av polyeten
Fat med bred hals
Tippcontainer av plast med hjul
Säkerhetskanna och doseringskannor
 
 
  • Säkerhetskannor och säkerhetsbehållare
  • Behållare
  • Fat och IBC
  • Findoseringskannor
  • Allround behållare
  • UN-godkända transportbehållare

Mer information om: Fathantering, behållare och tillbehör - Fat, IBC , säkerhetskannor och dunkar

Lämplig för farliga ämnen i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt