fathantering säker hantering av kemikalier på fat

Säker hantering av kemikalier

En stor del av alla kemikalier lagras i fat. För många produktionsprocesser krävs intern transport mellan lager och arbetsplats då avtappning och förvaring sker på olika platser.

Som specialist inom kemikalier och hantering av farliga ämnen vet Denios hur fat ska hanteras. Med ett brett sortiment för hantering av fat kan (nästan) alla önskade aktiviteter genomföras ergonomisk och personsäkert! Fatlyftare, fatvändare, omrörare, avtappning eller fattransport är några av produkterna hos DENIOS.

Fatlyft för säker kemikaliehantering
Fathantering - fatkärra, fatlyftare, fattång

Fathantering - fatkärra, fatlyft och fatvändare,

Allt som har med fat att göra - för lyftning, vändning, tömning eller transport. mehr

Stabelbar behållare för kemikalier
Lagring, transport och avtappning

Förvaringsbehållare

Produkter för säker förvaring och hantering av kemikalier - i alla dessa former. mehr

Fatpump med säkerhetslock för säker avtappning

Fattillbehör - pumpar, kranar, trattar

Fatverktyg, fatpumpar och många andra hjälpmedel för en säker hantering av kemikalier. mehr

Expertrådgivning