Absorbenter - Spillredskap

Denios erbjuder allt inom spillskydd. DENSORB absorbenter, granulat, nödfallskit och brunnstätning hjälper snabbt och tillförlitligt vid en nödsituation eller vid det dagliga arbetet i produktionen, verkstaden och laboratoriet. Vi erbjuder det passande spillskyddet för varje situation och ger ett effektivt miljöskydd och maximal arbetssäkerhet.

Spillskydd för oljesanering eller kemikaliespill.
spillskydd
Granulat 'Universal - fin kornigt
Absorbentvagn, Spillkit med absorbenter
Absorbentmattor premium, absorptionskapacitet upp till 118 l/VE
Spill kit med absorbenter för snabb utryckning, absorptionskapacitet upp till 110 l/VE olja
Absorbentrullar premium, absorptionskapacitet upp till 236 l/VE
Flexibel avspärrningsbarriär för invallning av kemikalier, 3 storlekar
Låda med absorbenter för förvaring inomhus eller utomhus
Spillskydd fatbandage av polyeten.
Skåp med absorbenter.

DENSORB absorbenter skyddar ditt företag från okontrollerbara läckage av miljöfarliga kemikalier, höga saneringskostnader och produktionsstopp. Hög absorptionskapacitet, snabb absorption och extremt slitstark är kännetecken för DENSORB produkter och dessutom till ett bra till pris/prestanda förhållande:

Mera information om absorbenter

Absorbentark
Absorbentark
En oljeabsorbent håller arbetsplatsen ren.

Absorbentark

Absorbentark levereras i en förpackning som enkelt kan användas vid arbetsplatsen vid behov av enskilda ark och för att samla upp mindre lokala spill eller för att torka rent. Arken är dessutom väl avsedda för att användas som underlag på arbetsbänk vid arbete med mindre detaljer, för att minska nedsmutsning och direkt suga upp alla vätskor. Absorbentark finns i 2 olika tjocklekar som Light eller Heavy, detta innebär olika uppsugningsförmåga.

Absorbentrulle
Absorbentrulle

Absorbentrullar

Absorbentrullar finns i flera olika bredder beroende på behovet i tillämpningen. Absorbenter på rulle kan användas då en större yta, ett gångstråk eller för att stå på vid utsatta arbetsplatser. Tack vare att rullarna är perforerade både på längd och bredd är det enkelt att riva av önskad mängd och längd. Som tillval finns både golvställ och väggställ som kan placeras vid arbetsplatsen för att enkelt tillgå och dimensionera rätt mängd absorbenter. Även Absorbentrullar finns som Light eller Heavy.

Absorbentfilt
Absorbentfilt

Dispenserkartong Varioform absorbentfilt

Dispenserkartong Varioform absorbentfilt är en nyhet från DENIOS och unik i sitt slag. Tack vare att absorbentfilten har veckats fyra gånger, rullats ihop och förpackats i en dispenserkartong ges en mycket flexibel absorbent med många användningsområden. Liksom Absorbentrullarna är Varioform perforerad både på bredden och på längden och ger resurssnål användning. En förpackning kan i fullt utvecklat format täcka en yta om 7,5 kvadratmeter. Men det kan likväl användas som länsa, matta eller trasa. Även Varioform finns i utförande Universal, Olja och Kemikalie.

Absorbentkudde
Absorbentkudde

Kuddar av absorbentmaterial

Kuddar av absorbentmaterial är precis som det låter, kuddar stoppade med absorbentmaterial. Absorbentkuddar absorberar stor mängd vätska i förhållande till den yta som den kräver på golvet. Därför är dessa väl lämpade för platser där det ske tappning ur liggande fat eller dunkar. Ett annat bra ändamål är vid maskiner som har ett kontinuerligt lokalt droppande läckage. Som tillbehör finns även skålar i vilken kuddarna kan placeras för att eliminera att kemikalier gör avtryck på golv eller markyta.

Absorbentlänsa
Absorbentlänsa

Absorbentlänsor

Absorbentlänsor, eller korvar som de även ibland kallas, används med fördel för att ”ringa in” och begränsa ett större läckage eller pågående spill. Länsor är idealiska som en första insats för att minska utbredningen av ett spill så att det inte når grundvatten eller brunnar. Absorbentlänsor finns i flertalet längder från 1,2m till 5m, samt olika tjocklek, och om ännu större längder krävs kan de läggas omlott i obegränsat antal.

Absorbent för fatlock
Fatpålägg
absorbent för fatlock

Fatpålägg

Fatpålägg är en aborbent som placeras ovanpå ett fat. Denna typ av absorbent används för uppsugning av samtliga icke frätande vätskor som exempelvis olja, vatten, kyl- och smörjmedel. Fatpålägget har ett urtag för montering av en fatpump, både elektriska och manuella och är anpassad för alla 200-litersfat. Absorbenten gör att fatlock och golv blir rena när den samlar upp vätskespill och gör att man undviker höga rengöringskostnade och förhindrar olyckor på arbetsplatsen. 

Spillkitt
Spillkitt

Spillkit för nödsituationer

Spillkit för nödsituationer är utrustade med en kombination av Absorbentark, kuddar, Absorbentlänsor samt personlig skyddsutrustning. De är anpassade för att placeras på platser där det finns risk för större eller mindre kemikaliespill. Spillkit finns i finns i många olika storlekar och varianter, allt ifrån större lådor för stationär placering till mobila vagnar samt bärbara väskor. En spilloloycka kan ske på en plats som normalt är sedd som ett riskområde och då är en stationär box ett alternativ för närliggande placering. Däremot sker det även alltför ofta olyckor på platser där ingen utrustning finns i närheten, därför är de mobila satserna ett bra komplement för en snabb insats. Spillkit finns i samma utförande som övriga produkter, Olja, Universal och Kemikalie.

 

 

Mer information om: Absorbenter - Spillredskap - 

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt