Förvaring av farliga ämnen

Säker förvaring av kemikalier och miljöfarliga ämnen

DENIOS tillverkar produkter och lösningar som uppfyller de flesta behov när det gäller säker hantering och förvaring av miljöfarliga ämnen och kemikalier.

Som ett bevis på kvalitet, funktion och uppfyllande av lagstiftning gällande miljöfarliga och brandfarliga vätskor är produkterna testade och godkända av DIBt (Tyska institutet för byggteknik (Berlin)):

Lagring av farliga ämnen utomhus

Lagring av kemikalier utomhus

DENIOS erbjuder det mest omfattande och innovativa utbudet av Spillskydd såsom Miljöcontainer hyllager, Miljöcontainer "Walk in" och kompakta fatskåp för kemikalier. mehr

Lagring av farliga ämnen inomhus

Spillskydd inomhus

För en säker lagring av kemikalier och miljöfarliga ämnen inomhus erbjuder DENIOS ett brett sortiment av spillskydd, som uppfyller alla krav som t.ex.: Uppsamlingsvolym, material och bärkraft. mehr

Säker hantering och användning av farliga ämnen

Vätske- och fathantering

Fatlyftare, fatkärror och fatpumpar. Detta är några av många produktgrupper, som DENIOS erbjuderför en säker fathantering. mehr

bindningsmedel, läckage management

Absorbenter och Spillskydd

Säker hantering av läckande vätskor, även i förbyggande syfte. mehr

Tankanläggning, spillolja tank och avfallhantering

Bränsletank och spilloljetank

Säker lagring av bränsle och kemikalier är kärnkompetensen hos DENIOS. Detta gäller ny vara såväl som spillolja och annnat restavfall. mehr

Lagring och hantering av gasflaskor

Förvaring och hantering av gasflaskor

Hantering av tryckflaskor innebär en stor risk, därför är en korrekt förvaring av stor betydelse. DENIOS produkter erbjuder ventilerad gasförvaring som skyddar mot obehörig åtkomst. mehr