Tillverkning

Alla DENIOS produkter uppfyller normer och förordningar enligt lagstiftningen. Vi garanterar att våra produkter tillverkas enligt EU-riktlinjerna. Detta säkerställer vi med omfattande interna processer för testning och även med externa kontroller.

Vi producerar i 6 fabriker inom Europa och i USA. Dessutom är vi närvarande i 9 andra länder med egna dotterbolag, på så vis säkerställs att omfattande kunskap om aktuella lagstiftningar finns tillgängliga för våra kunder.

Våra produkter går genom en rad säkerhets- och kvalitetstester från TÜV och institutet för materialprovning innan de blir GS certifierade eller byggodkända. När detta är klart startas serieproduktionen.

GS

GS certifierade säkerhet

Ett certifikat för säkerhet (GS-tecken) intygar att produkten uppfyller kraven på Utrustning och produktsäkerhetslagen (GPSG).

TÜV

TÜV certifierade säkerhet

"TÜV-godkänd" är ett kvalitetscertifikat för den tekniska säkerheten av våra produkter.

ISO 14001

ISO 14001

Den internationella miljöstandarden ISO 14001 specificerar krav på globala miljösystem.

ISO 9001

ISO 9001

Fastställer kraven på ett kvalitetssystem (QM-System).

ISO 14001

ISO 14001

Den internationella miljöstandarden ISO 14001 specificerar krav på globala miljösystem.

Säker online handel

Webbutik testat av EHI

Online-Butiken är kvalitetssäkrad av Spiegel Certifikat för en säker och konsumentvänlig webbutik.

Baumusterpruefung

Medlem i REPA— en del av FTI — Förpacknings- och Tidningsinsamlingen — med uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.

CE

CE

Produkter uppfyller säkerhetskrav enligt EU-riktlinjer.

DIBt-Godkännande

byggtekniskt godkännande

Tyska institutet för byggteknik (DIBt) beviljar godkännanden för byggprodukter. Dessa godkännanden är ett tillförlitligt bevis på att DENIOS produkter är lämpade för hantering av farliga ämnen. Det krävs även ett godkännande i statisk belastning. Allt det är för din fördel, för du bestämmer dig för ett beprövat system som är erkänt av statliga myndigheter.

TRG 280

TRG 280

Allmänna krav på gasbehållare.