19.10.2016
Kategori: Pressmeddelanden, Homepage

Test av skåp för brandfarlig vara – SP 2369 kontra SS-EN 14470

Det finns idag olika standarder och testmetoder för att godkänna och testa brandmotståndet hos kemikalieskåp och miljöskåp. De vanligaste varianterna är standarden SS- EN 14470 samt SP:s testmetod 2369. Det råder ibland oklarheter kring SS-EN 14470 kontra SP 2369 och vad syftet med dem är. För att reda ut oklarheterna lät DENIOS testa 3 skåp under verkliga förhållanden.

SP 2369 kontra SS-EN 14470

Vilken testmetod ska man använda när man väljer skåp på brandfarlig vara? DENIOS testar SP 2369 kontra SS-EN 14470

Tre brandsäkra skåp testades

Tre typer av skåp testades, ett plåtskåp, ett testat enligt testmetod SP 2369 och ett skåp godkänt enligt Svensk Standard EN 14470-1. Plåtskåpet exploderade efter 3 minuter och 5 sekunder. Det andra skåpet, SP 2369, som är en testmetod för fabriksförslutna förpackningar använda i kommersiella butiker, stod emot brand i 7 min och 53 sek. Skåpet enligt SS-EN 14470 klarade testet fullgott. 

– Det överraskade oss att SP skåpet inte stod emot längre tid. Det är väldigt kort om tid för släckning och evakuering. Om ett företag har planerat med en viss tid för räddningsinsats och verkligheten sedan visar sig vara en helt annan kan följderna bli katastrofala, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB

Tid för brandskydd med SS-EN 14470

SS-EN 14470 är en standard som har utarbetats från erfarenheter från tidigare olyckor och kunskap kring brandförloppet hos brandfarlig vara. Enligt MSB:s rekommendationer avråds företag att använda skåp testade enligt SP 2369 i laboratorier, industrier, verkstäder och liknande miljöer och ser man filmen förstår man varför.

– För svenska bolag är bränder en stor utmaning. Av de förluster, i form av försäkringar, som faller ut kan 50–60 procent härledas till bränder. Ska brandfarlig vara förvaras i öppnade förpackningar på verkstäder, industrier och laboratorier är brandskåp testade enligt standarden SS-EN 14470-1 alternativet som gäller. Då har man valet att välja 30-90 minuter för personalen att evakuera lokalen och brandmännen får möjligheten att släcka en brand innan den övergår i en okontrollerad brand, avslutar Linus Jacker på DENIOS AB.

Se filmen

Skåpet som klarade testet, utfört på Räddningsinstitutet i Kuopio, Finland, är tillverkat av DENIOS systerbolag Asecos.

Läs mer om standard 14470-1 >>

Läs mer om:  NYHETEN BaseLine Brandskåp med glasdörrar >>

 

 

Kontaktperson Press

Har du frågor eller förslag?
Kom i kontakt med oss!

   

Elina Pöyliö
Pressansvarig

Tel. 036 39 56 60
Fax: 036 12 28 20
E-post: elp@denios.se