20.06.2017
Kategori: Pressmeddelanden, Homepage

Säker arbetsmiljö även på sommaren

Under semesterperioden när många är nya och oerfarna på arbetsplatsen är det extra viktigt att tänka på säkerheten. Vilket ansvar har man och vad bör man tänka på?

Säker arbetsmiljö för sommarjobbare

Extra viktigt att sätta säkerheten främst när man är ny på jobbet eller ovan.

 

Varje år råkar 3000 unga ut för olyckor på sina jobb. Unga personer är också extra känsliga för till exempel tunga lyft eller farliga ämnen. Man ska varken bli sjuk eller skadad av jobbet. Chefen ska se till att arbetsmiljön är bra, men man har också ett eget ansvar att berätta för chefen vad som inte är bra utan som kan leda till en olycka eller skada.

Regler för anställda under 18 år

För arbetsgivare finns det regler att förhålla sig till när man anställer personer under 18 år (AFS 2012:03). Syftet är att få arbetsgivarna att förebygga de skaderisker som unga löper i arbetslivet. Även inhyrd arbetskraft ska få fullständig och upprepad information och instruktion om de skyltar, den märkning och de signaler som används på arbetsplatsen.

Ordentlig introduktion viktigast för nyanställda

– Det viktigaste, som ny på jobbet, är en ordentligt introduktion om hur arbetsuppgifter ska utföras, vilka risker som finns och vilken skyddsutrustning som behövs såsom handskar, hjälmar eller skyddsglasögon samt var den finns tillgänglig. Ett tidigt riskmedvetande hos de unga sommarjobbarna ökar chanserna för ett långt och skadefritt arbetsliv, säger Linus Jacker, VD på DENIOS.

DENIOS arbetar med att göra arbetsplatser säkrare, särskilt vid hantering av kemikalier. Dagligen hjälper vi våra kunder till en säkrarekemikaliehantering, så hör av dig till oss när du har funderingar.

 

 

Kontaktperson Press

Har du frågor eller förslag?
Kom i kontakt med oss!

   

Elina Pöyliö
Pressansvarig

Tel. 036 39 56 60
Fax: 036 12 28 20
E-post: elp@denios.se