02.05.2016
Kategori: Kundnyheter, Homepage

Miljöcontainer som arbetsstation

Det har blivit allt vanligare att integrera en miljöcontainer i befintlig verksamhet genom att skapa en arbetsstation så som måleriverkstad, lackeringsverkstad eller doseringsstation. På detta sätt kan färger, lacker samt kemikalier förvaras brandsäkert samtidigt som säkerheten för anställda ökar.

Brandsäkert lager och en säker arbetsmiljö i en och samma lösning

Brandsäkert lager och en säker arbetsmiljö i en och samma lösning

Riktlinjer för brandfarlig varor

Vid aktiv hantering av brandfarliga ämnen, som vid exempelvis färgblandning eller dosering av kemikalier, pyser gaser ut som både är hälsoskadliga för personal och utger brandrisk.

– Riktlinjerna som gäller vid handhavande av brandfarliga ämnen lyder: den mängd varor som förvaras framme på bänkar etc. ska vara så liten som möjligt alternativt enbart dagsbehovet av brandfarliga vätskor får finnas framme. Detta har gjort arbetsprocesserna tidsödande och krångliga alternativt riskfyllda, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Bildar egen brandcell

Med DENIOS Miljöcontainer är det möjligt att kombinera säkerhet för personal, brandskydd och effektiva arbetsprocesser vid dosering av kemikalier eller färgblandning. En korrekt installerad brandklassad miljöcontainer anses vara ett brandtekniskt avskilt utrymme och kan därmed användas för förvaring av större mängd brandfarlig vara även inomhus. I miljöcontainern kan även ett ventilerat arbetsutrymme skapas som ger personalen en säker arbetsmiljö. Arbetsutrymmet kan utrustas med exempelvis arbetsbord, nöddusch, doseringspumpar, dragskåp, fönster eller invändig ATEX-ventilation. Uppsamlingskärl för spill och läckage finns redan integrerat i huvudkonstruktionen. Utvändigt finns ingen ex-zon för miljöcontainern.

Framtidens lackeringsverkstad och färgblandningsrum

– Brandfarliga vätskor såsom färg, lim, lösningsmedel eller lack är vanligt förekommande i många verksamheter. Med DENIOS brandklassade miljöcontainer får våra kunder ett brandsäkert lager och en säker arbetsmiljö i en och samma lösning, avslutar Linus Jacker.

Kontaktperson Press

Har du frågor eller förslag?
Kom i kontakt med oss!

   

Elina Pöyliö
Pressansvarig

Tel. 036 39 56 60
Fax: 036 12 28 20
E-post: elp@denios.se