25.10.2016
Kategori: Kundnyheter, Homepage

Brandsäkert kemikalieskåp med glasdörr

BaseLine erbjuder säker och effektiv lagring av mindre mängd brandfarliga kemikalier. Hyllorna, som går att dra ut, fungerar som uppsamlingskärl samtidigt som hela skåpets volym används på ett effektivt och platsbesparande sätt. Med glasdörrarna får du en snabb överblick av innehållet i skåpet.

Brandskåp med glasdörr

Brandskåp med glasdörr

BaseLine säkerställer en korrekt förvaring av aerosoler, lim och lack

Förvaras aerosoler, lim, lack eller andra brandfarliga ämnen på arbetsplatsen skall skadebegränsande åtgärder vidtas så att följderna av en brand eller explosion begränsas och risken för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom minimeras. Med ett brandsäkert skåp BaseLine står du på den säkra sidan.

Vad ska man tänka på vid förvaring av brandfarlig vara?

Vid inköp av ett brandsäkert skåp bör man ställa sig följande frågor:

  •     Kommer förpackningarna vara fabriksförslutna eller öppnade?
  •     Hur snabbt kan lokalerna evakueras?
  •     Vilka ekonomiska konsekvenser skulle en brand ha på min verksamhet?
  •     Hur snabbt kan räddningstjänsten infinna sig och släcka en brand?

Läs mer

Kontaktperson Press

Har du frågor eller förslag?
Kom i kontakt med oss!

   

Elina Pöyliö
Pressansvarig

Tel. 036 39 56 60
Fax: 036 12 28 20
E-post: elp@denios.se