Tillverkning


NATUR. Som alla andra organismer är vi en del av jordens ekologiska system. Detta innebär ansvar när vi använder kemikalier som kan skada naturen. Vi ser det som vårt högsta mål att bibehålla vårt naturliga livsrum – både för oss och för kommande generationer.

SKYDD. Sådant som förekommer ofta i naturen, betyder säker konkurs för många företag: Bränder. Naturen har utvecklat sina metoder och skyddar både effektivt och långvarigt. Men naturen kan inte skydda sig mot faror som vi människor skapar. Däremot kan våra produkter göra det, och de skyddar dessutom dina medarbetare också.

VI. En gemensam strävan mot ett gemensamt mål är vad som gör våra projekt så framgångsrika. DENIOS satsar på gemensamt samarbete mellan de mest skilda specialister och ämnesområden. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi det bästa skyddet, precis som naturen gör.

  • Globalt marknadsledande företag för förvaring av farliga ämnen, miljöskydd och arbetssäkerhet

  • Certifieringar i 17 länder

  • TÜV-kontrollerat och CE-enligt

  • Över 10 000 produkter för miljöskydd

  • Brandskydd EI 90 och 119

  • Fabriker i hela Europa och USA

  • 120 000 m2 produktionsyta

  • 2 500 lagersystem per år

Expertrådgivning