Företagsfilosofi

Helmut Dennig, styrelseordförande
Helmut Dennig

DENIOS Vision

DENIOS är världens ledande företag för lagring och hantering av kemikalier, miljöskydd och arbetssäkerhet. Ett motiverat, hårt arbetande team som konstant söker efter nya idéer och lösningar som påverkar framtiden på ett positivt sätt.

Med hög produktkvalitet, snabb leveranssverice och kompetent rådgivning erbjuder vi bättre kundvärde. Kunder kan lita på DENIOS som ansvarsfull partner som löser alla problem inom spillskydd och hantering av kemikalier.

DENIOS (Dennig Industrial Operational Safety) såg redan tidigt vilken betydelse globalt miljöskydd har och har utvecklat produkter för att skydda vår miljö i mer än 30 år. Alla tekniska åtgärder ska minska människans påverkan på miljön. Detta arbetar DENIOS med konsekvent, även utanför Sveriges gränser.