• Brandsäkra skåp g-1201, gult med tre hyllor och integrerat uppsamlingskärl
 • Brandsäkert skåp gf-601 gult med 3 hyllor och integrerat uppsamlingskärl
 • Brandsäkra skåp gf-12014 grått, med vikdörrar, 3 hyllor och uppsamlingskärl
 • Brandsäkra skåp gf-12016 grått, med vikdörrar och utdragbara lådor
 • Brandsäkra skåp gf-12016 grått, med vikdörrar och 6 utdragbara lådor och teknisk ventilation

Brandsäkra skåp för kemikalier

Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga, hindra och begränsa brand. Brandsäkra skåp från DENIOS skyddar personal och byggnader och möjliggör en säker hantering och förvaring av brandfarliga varor direkt i arbetsrummet. Alla DENIOS brandsäkra skåp finns i upp till EI90  och är testade och certifierade enligt standarden SS-EN 14470-1, säkerhetsskåp för brandfarliga vätskor i arbetslokaler.  DENIOS erbjuder ett omfattande sortiment av brandsäkra skåp för alla brandfarliga ämnen: 

 • Brandsäkra skåp med svängdörrar
 • Brandsäkra skåp med vikdörrar
 • Underskåp för förvaring av kemikalier under en arbetsbänk

Alla DENIOS brandsäkra skåp för kemikalier:

 • är testade och certifierade enligt standarden SS-EN 14470-1
 • Har högsta klassen av brandmotstånd EI90 (90 minuter)
 • Har självstängande dörrar
 • Har lådor som åker in vid en temperaturhöjning, tack vare smältbläck
 • Har lister som sväller vid brand och stryper syretillförseln i skåpet.
 • Är anpassade för installation av teknisk ventilation, adapter som tillval

Testade och certifierade. Av högsta kvalitet för din säkerhet!