• Brandklassad miljöcontainer BMC-S för IBC lagring
 • Brandklassad miljöcontainer BMS Extra hyllplan för lagring av småbehållare
 • Brandklassad miljöcontainer Hyllager BMC
 • Brandklassad miljöcontainer Walk in EFP store med dörr på långsidan
 • Brandklassad miljöcontainer Walk in BMC med pardörrar på kortsidan
 • Brandklassad miljöcontainer Hyllager FBM med automatiska skjutdörrar

Brandklassad Miljöcontainer

DENIOS brandklassade miljöcontainrar erbjuder högsta säkerhet och en lagenlig lösning för lagring av brandfarliga och miljöfarliga kemikalier – även på internationell nivå.
DENIOS brandklassade miljöcontainrar är en säker investering i framtiden, både med avseende på lagstiftning och ekonomi.

Fördelar med Brandklassad Miljöcontainer:


 • För inomhus- och utomhusuppställning.
 • EI90-brandsäkerhet (90 minuter) in- och utvändigt.
 • Miljövänlig och säker lagring.
 • Varmförzinkat uppsamlingskärl av stål. Det innebär att även stora fat kan förvaras i containern. För frätande ämnen finns uppsamlingskärl av plast
 • De varmförzinkade gallren kan lätt avlägsnas för rengöring av uppsamlingskärlet.Brandklassad miljöcontainer "Walk in"

De brandklassade miljöcontainrarna uppfyller kraven i SÄIFS 2002:2 även med avseende på lagring av brandfarliga, giftiga och oxiderande medier och är avsedda för uppställning utan säkerhetsavstånd utomhus alternativt inomhus.

Fördelar med BMC "Walk in":


 • Snabb överblick över lagrade ämnen tack vare anpassade hyllor.
 • Miljövänlig och säker lagring.
 • Varmförzinkat uppsamlingskärl av stål. Det innebär att även stora fat kan förvaras i containern.
 • De varmförzinkade gallren kan lätt avlägsnas för rengöring av uppsamlingskärlet.
 • För lagring av frätande ämnen kan den levereras med ett uppsamlingskärl av plast eller rostfritt .Brandklassad miljöcontainer "Hyllager"


Vid lagring av större mängder brandfarliga ämnen på pallar eller i IBC är de brandklassade miljöcontainrarna Hyllager, i serie FBM, en säker och lagenlig lösning. Redan standardversionen av FBM har en omfattande utrustning och finns i olika utföranden:

Fördelar med Hyllager:

 • FBM-bas utan markfrigång eller
 • Truckanpassad version FBM plus, som kan lastas med motordriven eller manuell gaffeltruck.
 • För inomhus- och utomhusuppställning,
 • Container med enkel eller dubbel bredd,
 • 1-2 lagerplan,
 • Enkelt och dubbelt djupt,
 • Dörrar med panikregel,
 • Lackerad i RAL 5010 (enzianblått) eller RAL 9002 (gråvitt). En lackering i andra RAL-färger kan fås på begäran,
 • EI90-brandsäkerhet (90 minuter) in- och utvändigt.

Brandklassad miljöcontainer för lagring av organiska peroxider

Organiska peroxider är instabila, temperaturkänsliga och delvis explosionsfarliga föreningar. Vid lagring av dessa kemikalier måste de strängaste säkerhetsanordningarna tillämpas och många myndighetsbestämmelser följas. Alla DENIOS peroxidlager har EI 90samt ett byggtekniskt godkännande från institutet för materialforskning och testning.

Testad och godkänd. Av högsta kvalitet för din säkerhet!