Smådelstvätt / biologisk rengöring bio.x

Smådelstvättar och tvättbord används exempelvis för rengöring och avfettning av arbetsstycken eller för förberedning inför en lackeringsprocess.

Rent utan lösningsmedel

 DENIOS bio.x ersätter lösningsmedel med helt miljövänliga rengöringsmedel. Bio.X använder en rengöringsvätska som bryter ner kolvätebaserade kemikalier. Detta skapar ett miljövänligt kretslopp kombinerat med ett ergonomisk och användarvänligt tvättbord. Tack vare den nya tekniken:

  • behövs inga farliga kemikalier för rengöring.
  • arbetssituationen blir mer miljövänlig och hälsosam.
  • ej märkningspliktig

Till Bio.X smådelstvättar finns dessutom en mängd utrustning att välja på.

Dopptank smådelstvätt
Smådelstvätt Typ F2
Smådelstvätt typ KP
rengörningsbord bio.x C 500
rengörningsbord bio.x B 200 het vattenrengörare fri från lösningsmedel l komponenttvätt rengörningsbord bio.x C 800, fri från lösningsmedel
 

Denios erbjuder dig ett omfattande sortiment inom smådelstvätt, rengöringsbord och tvättbord som fyller alla dina behov. Från dopptank, för säker och bekväm rengöring av större delar, till komponenttvätt och behållare för rengöringsvätskor med flampunkt > 55° C och en rengöringsteknik som baseras på biologiskt regöringsmedel med bio.x rengöringsbord.

  • Dopptankar
  • Smådelstvättar
  • Komponenttvätt
  • bio.x rengöringsbord
  • Hetvattenrengörare

Mer information om: Smådelstvätt och Avfallshantering - Smådelstvätt / biologisk rengöring bio.x

Infomaterial och broschyrer

Du kanske även är intresserad av