Avfallshantering inom produktion

I varje företag produceras det avfall som ska hanteras på korrekt sättvilket idag kan vara en omfattande process. En stor del av avfallet återvinns och kommer tillbaka i kretsloppen men i alla situationer måste säkerhetsaspekterna beaktas. Ett område som ökar hos de flesta företagen och som kräver extra beaktning är hanteringen av brandfarligt avfall. Oavsett hur dina behov ser ut har DENIOS utvecklat smidiga och säkra lösningar för återvinning och avfallshantering.

http://www.denios.se/shop/rengoring-avfallshantering-och-absorbenter/avfallshantering.html

Lysrörsbox, förzinkat, upp till 1 100 rör
Stora soptunnor, 80 liter,
mobil avfallsbehållare av rostfritt stål, med brandsäker lock
Tippvagn av polyeten
Återvinningssystem, 40 liter
tippcontainer av polyeten med gaffelfickor och med hjul
behållare både avfall och aska, rostfritt stål, 50 liter
Push Bins, 40 liter
avfallsbehållare, 45 liter, med hink, pedal för självslocknande papperskorg, 50 liter, Stål
FALCON säkerhetsbehållare, Stål
FALCON säkerhetsbehållare,
Flamsäkra stål säkerhetsbehållare med 45 liter volym

DENIOS erbjuder följande produktlösningar:

  • Batteriboxar och batterilåda
  • Säkerhetsavfallsbehållare för trasor indränkta i brandfarlig vätska
  • Avfallsbehållare och soptunnor
  • Tippvagn, tippbehållare och tippcontainer
  • Lysrörsbox och lysrörslåda
  • Säkerhetsbehållare
  • Avfallsbehållare

Mer information om: Smådelstvätt och Avfallshantering - Avfallshantering inom produktion

Du kanske även är intresserad av