Smådelstvätt och avfallshantering

Smådelstvätt och Avfallshantering

Hos DENIOS hittar du ett brett utbud av rengöringsprodukter för olika typer av produktionsprocesser: Vätnings- och spraykannor för högsta säkerhet vid rengöring med farliga ämnen, komponentrengöring och dopptankar för avlägsnande och rengöring av arbetsstycken. I DENIOS bio.x-program används uteslutande miljövänliga, lösningsmedelfria rengöringsmedel.

Avfall uppstår inom alla verksamheter och kräver idag en omfattande process för korrekt hantering. En stor det av detta avfall kan återvinnas. DENIOS erbjuder samlingskärl för återvinningsavfall som gör det lätt att källsortera avfallet. I sortimentet finns kärl för placering inomhus och utomhus. Välj den produkt som passar bäst för dina behov – från separat uppställbara behållare till insamlingsstationer för återvinningsavfall. DENIOS har produkter som passar din verksamhet.

Lita på marknadsledarens kompetens.

När det rör sig om miljöskydd och säkerhet inom företag har vi ett stort urval för:

  1. Rengöring som en del av verksamhetens produktionsprocess
  2. Produkter för ordning och renlighet inom verksamheten
  3. Avfallshantering och källsortering
Vätningskannor och Spraykannor

Säkerhetskanna och doseringskanna

Säker hantering med brandfarliga och aggressiva vätskor i säkerhetskannor med vätnings- och sprayfunktion. mehr

Komponentrengöring / biologisk rengöring bio.x

Komponentrengöring / miljövänlig smådelstvätt -bio.x

Säker och bekväm rengörning i dopptank och bord, biologiskt nerbrytbart rengöringsmedel gör denna smådelstvätt mycket miljövänlig.

Avfallshantering inom produktion och inomhus

Avfallshantering inomhus

Produkter för säker avfallshantering inom produktion och inomhus. mehr

Avfallshantering utomhus

Avfallshantering utomhus

Dessa produkter underlättar att hålla ordning och reda på området. Det ger ett positivt intryck av företaget. mehr

Expertrådgivning