Personlig skyddsutrustning

För säker arbetsmiljö och personskydd erbjuder DENIOS ett brett utbud av personlig skyddsutrustning. Nedan har sammanfattat några saker som är viktiga att känna till:

 1. I arbetsmiljölagen finns regler som styr din arbetsmiljö.
 2. Regeringen har bestämt att regler skall tas fram som mer i detalj talar om vad som gäller i olika typer av jobb. Dessa regler heter AFS som betyder Arbetsmiljöverkets Föreskrifter.
 3. Personlig skyddsutrustning, som omfattas av AFS 1996:7 måste uppfylla kraven i föreskrifterna om de ska få släppas ut på marknaden - till exempel levereras från tillverkare eller importör inom EES - avlämnas för att tas i bruk, till exempel från grossist eller detaljist, eller tas i bruk.
 4. Brott mot bestämmelserna i AFS 1996:7 kan medföra böter.
 5. Med personlig skyddsutrustning avses varje utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälso- eller säkerhetsbrister. Det kan till exempel vara andningsskydd, ögon- och ansiktsskydd, fotskydd, fallskydd, skyddskläder, skyddshandskar eller skyddshjälmar.
 6. Det är oftast arbetsgivaren som ska bekosta och skyddsutrustning och vårda den.
 7. Det är också arbetsgivarens ansvar att se till att utrustningen skyddar i den omfattning som behövs och att berätta om de risker som den ska skydda mot.
 8. Arbetsgivaren ska bland annat ta fram skriftlig information och instruktioner och visa hur utrustningen ska användas.
 9. Arbetsgivaren ska göra bedömning av riskerna i arbetet innan skyddsutrustning köps in.

DENIOS produkter har uppfyller kraven i AFS 1996:7 och är CE-märkta och enligt Svensk Standard SS-EN.

Ring gärna våra säkerhetsrådgivare så hjälper vi er ta fram vilka skydd som behövs för er verksamhet. Tel: 036-39 56 63

 

 

 

 

 

Schuberth-Schutzhelme, DIN EN 397 mit 4-Punkt-Gurtband
PVC-Skyddshandske
Andningsskydd- Halvmask Typ 330
EKASTU Andningsmask Cool-Down-ventil
Kemikalieskyddsoverall Tyvek®-Classic;
Skärskyddshandske K-Tex, med naturlatexbeläggning
E.A.R Öronproppar Classic II
E.A.R Öronproppar Soft;
Peltor Hörselkåpor Optime I, SNR 27
Peltor Visirhållare
3M Skyddsglasögon 2820
3M Fullsiktsglasögon 2890
 

Som partner för miljön är vår mission att personsäkra och miljösäkra verksamheter i Sverige. Ingen ska behöva utstå onödiga risker i arbetet och därför erbjuder vi ett brett utbud av personlig skyddsutrustning så som:

 • Andningsskydd
 • Skyddshjälmar och visir
 • Skyddsoveraller
 • Hörselskydd
 • Hand- och armskydd
 • Skyddsoveraller

Mer information om: Personlig skyddsutrustning /Arbetssäkerhet - Personlig skyddsutrustning

Infomaterial och broschyrer

Service

Du kanske även är intresserad av