Ögon- och nödduschar, Ögonspolning

Skydd av ögon och övriga kroppsdelar är ett särskilt viktigt område att ta hänsyn till vid hantering av farliga ämnen. Skulle det uppstå en nödsituation, även med förebyggande åtgärder, kommer Ögon- och nödduschar som första hjälp till insats. Ring 112 och forsätt att spola för att minimera skadorna så mycket som möjligt.

Kroppsdusch, typ G 1643
Ögon- och Ansiktsdusch, typ G 1750,
Ögon- och Ansiktsdusch,
Ögondusch, typ G 1819 väggmontage, typ G 1643
Kombinerad nöddusch helkropp och ögondusch, typ G 1991, rostfritt stål, typ G 1643
Kombinerad nöddusch helkropp och ögondusch, MB 250, med värme, till -15°C, typ G 1643
ögonspolningsflaska med 0,9 % koksaltlösning, typ G 1643
Ögonspolningflaskor som station, öppen, typ G 1643
Ögonspolningslösning "pH neutral", typ G 1643
 

För att klara de nödsituationer med kemikalier i kontakt med ögon är ögon- och kroppsduschar ett måste. Vid olyckstillbud måste du få snabb hjälp för att minimera risken för permanenta ögonskador. Hos DENIOS hittar du komplett paket med ögonspolningsflaskor, som kan placeras vid varje arbetsstation. Ytterligare säkerhet erbjuds genom stationära ögonduschar, kroppsduschar eller kombinerade system - självklart enligt aktuell lagstiftning (SS-EN 15154)

  • Spolflaskor för ögonen
  • Ögondusch
  • Ansiktsdusch
  • Kroppsdusch
  • Skyddslådor

Mer information om: Personlig skyddsutrustning /Arbetssäkerhet - Ögon- och nödduschar, Ögonspolning

Du kanske även är intresserad av