personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning / Arbetssäkerhet personal

Statistik är viktigt för analyseringen av arbetsmiljöfrågor. Den visar exempelvis följande hemska sanningar:

Förra året omkom 48 människor på arbetet, nästan en varje vecka. Utöver dödsfall i arbetsplatsolyckor avlider minst 1 300 per år i hjärtsjukdom, cancer, kol och andra sjukdomar samt i självmord.

Arbetsgivaren ansvarar för att skydda medarbetarna mot faror och olycksrisker på arbetsplatsen. Hälsan hos medarbetarna är också nyckeln till framgång för verksamheten. Därför är det av yttersta vikt att skydda personal mot eventuella hälsorisker.

På Deniosfortsätter vi vårt arbete för att alla ska få komma hem från sitt jobb, varje dag. Som din partner hjälper vi dig att hålla dina anställda säkra och hålla förlusten av produktionstid nere på minimum. 

 

 

Ögon- och nödduschar, Ögonspolning

Ögon- och nödduschar, Ögonspolning

Snabb hjälp med ögon-, kroppsduschar och spolningsflaskor. mehr

Wie schütze ich die Augen im Notfall?

Wie schütze ich die Augen im Notfall?

Nutzen Sie unseren Augen-Notfallplan, um im Ernstfall schnell und angemessen zu reagieren.

Zu allen Produkten im DENIOS Webshop:

Notduschen: Augenspülflaschen, Augenduschen und Körperduschen