• Absorbenter för kemikalier
  • Absorbent kudde
  • Absorbent matta
  • Absorbent industrimatta
  • Absorbent länsa i utryckningsvagn

Absorbenter – Spillskydd

Med rätt absorbenter och spillskydd håller du arbetsplatsen ren samtidigt som risken för olyckor minskar. Skulle ett läckage uppstå är det viktigt att snabbt kunna få fram rätt typ av absorbenter för att ta hand om spillet och minimera skadorna. DENIOS absorbenter och spillskydd finns i varianterna OLJA, UNIVERSAL och KEMIKALIE anpassade för bästa uppsugning efter mediets karaktär. För spill av mindre mängd finns absorbentkuddar och ark. För medelstora spill finns länsor och mattor och för stora skärmlänsor och mattor.

Dina fördelar:

  • Pålitlig absorption ger ett säkert skydd vid läckande vätskor.
  • Olika egenskaper hos absorbenterna ger bästa lösningen för varje tillfälle.
  • Kostnadseffektivt alternativ till granulat.

DENSORB absorbenter är ett snabbt och pålitligt skydd för kemikaliespill. Ett brett utbud av absorbenter gör användningen optimal och kostnadseffektiv, använd endast den mängd som behövs. DENSORB absorbenter finns som mattor, ark, kuddar, länsor, skärmlänsor, flatlänsa och absorbtionsläns. När man ska välja absorbent ska man fundera kring följande:

Vilken vätska/ kemikalie är det som ska absorberas?

DENSORB absorbenter finns i följande utföranden: Oljeabsorbent, kemikalieabsorbent, Universalabsorbent.

Oljeabsorbent

DENSORB oljeabsorbent gör precis vad namnet antyder, den absorberar olja och andra kolvätebaserade  vätskor så som bensin, diesel, lösningsmedel och petrolium. Dessa absorbenter har egenskapen att de suger upp olja och avvisar vatten. Olja som flyter på vatten sugs upp utan att en droppe vatten kommer med. Inte heller regnvatten absorberas vid användning utomhus. Därför är DENSORB oljeabsorbent mycket effektivare än till exempel granulat.

Universalabsorbent

DENSORB Universalabsorbent har samma egenskaper som oljeabsorbenten samtidigt som den absorberar kyl- och lösningsmedel, vatten samt icke aggressiva syror och baser. Universalabsorbenten är en bra ALLROUND absorbent vid varje tillfälle när man förvarar, transporterar eller arbetar med olja eller andra kemikalier.

Kemikalieabsorbent

DENSORB kemikalieabsorbent absorberar syror, baser och andra frätande kemikalier som till exempel svavelsyra, borsyra, flourvätesyra, fosforsyra, saltsyra, bensolsyra, karbolsyra och dylikt. Kemikalieabsorbenten är perfekt i en nödsituation när det inte finns tid att identifiera vilken kemikalie det är som läckt ut.
För att veta vilken absorbent som suger upp vilken kemikalie har DENIOS satt ihop en kompabilitetslista. Den och mycket mer information om DENIOS absorbenter hittar ni genom att ladda ner DENSORB broschyren genom att klicka här!

Vilket utförande av absorbenter ska jag välja?

Länsor, rullar, mattor, ark, kuddar, skärmlänsor, absorbtionslänsor eller akutväskor och utryckningssatser: Hos oss hittar du rätt absorbent för varje tillfälle.

Länsor

För att begränsa spill och förhindra ytterligare spridning.

Kuddar

För absorbering av större mängder läckage på liten yta..

Mattor

Idealisk för absorbering av läckande vätskor. Perfekt som en förebyggande åtgärd för att hålla produktionen och arbetsplatsen säker och ren.

Rullar

Perfekt när stora ytor ska täckas på en gång.

Absorbtionsläns

För avgränsning och upptagning av oljefilm på vatten finns absorbtionsläns. Länserna suger inte åt sig vatten utan flyer på vattenytan, även i mättat tillstånd.

Skärmlänsa

En skärmläns är en kombination av en oljeabsorbent och en skärm som effektivt stoppar och absorberar olja eller bränsle har läckt ut i vattendrag så som åar, älvar, hamnar eller strandlinjer.

Utryckningssats / Nödspillskit / Akutväskor

Rätt absorbent på rätt plats är grunden till en snabb och korrekt insats vid en kemikalieolycka. Med utryckningssatser, nödspillskit och akutväskor finns absorbenterna lättillgängliga och saneringen kan börja omedelbart. Välj mellan transportlådor, akutväskor eller vagnar.

Tips för förvaring och underhåll av absorbenter.

Förvaring

Kemikalie och oljeabsorbenter ska förvaras torrt och skyddat från UV strålning. Temperaturen vid förvaring spelar ingen roll då smälttemperaturen för absorbenter ligger på 170° C. Uppfylls dessa kriterier är absorbenterna i säkert förvar.

Säkerhet och avfallshantering

Kemikalieabsorbenterna och oljeabsorbenterna utgör i sig själva ingen risk men när de har använts tar de samma egenskaper som ämnet de har absorberat. De måste därför kasseras i enlighet med rådande bestämmelser för spillhantering av olja och kemikalier. Ett avfall kan vara ett farligt avfall, avfallet klassas som farligt om det finns med i renhållningsförordningen 1998:902 i bilaga 3. Exempel på farligt avfall är oljeavfall, spillolja, lösningsmedelsavfall, färg- eller lackavfall, starkt surt och starkt alkaliskt avfall mm. Kontakta din återvinningscentral och hör med dem hur hanteringen av farligt avfall hanteras på din ort

Testade och godkända. Av högsta kvalitet för din säkerhet!